Wersja archiwalna strony

INFORMACJA dotycząca rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

I N F O R M A C J A

 

Dotyczy realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  dla uczniów i osób dorosłych,

którym Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Nowym Sączu na podstawie  decyzji administracyjnej przyznał pomoc w postaci  posiłku.

W związku z zamknięciem placówek szkolnych, tym samym brakiem możliwości funkcjonowania stołówek szkolnych:  

Posiłki dla osób dorosłych w Barze „Katrina” ul. Lwowska 57, 33-300 Nowy Sącz wydawane będą w godzinach 11.00 do 13.00  w jednorazowych opakowaniach – tel. 697-032-378.

 

POSIŁKI NIE BĘDĄ WYDAWANE W NASTĘPUJĄCYCH STOŁÓWKACH:

W przypadku osób objętych kwarantanną, które mają przyznane posiłki - istnieje możliwość dostarczenia posiłku do miejsca zamieszkania,  taką informację należy zgłosić do stołówki lub do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory