Wersja archiwalna strony

Elektroniczne wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie 300+, świadczenia z funduszu alimentacyjnego już od 1 lipca 2020

W związku ze zbliżającym się nowym okresem ustalania uprawnień do świadczeń uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2020 r. będzie można składać elektronicznie wnioski o:

- świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300 zł  za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia czy Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia.

Wystarczy posiadać jedno z niżej wymienionych udogodnień:

Zachęcamy do skorzystania z tej formy złożenia wniosku.

Możliwość złożenia wniosków w formie papierowej (osobiście w siedzibie MOPS w Nowym Sączu ul. Żywiecka 13 lub za pośrednictwem poczty) dostępna od 1 sierpnia 2020 r.
Z uwagi na  zmieniającą się sytuację epidemiologiczną szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania MOPS-u i możliwości złożenia wniosków osobiście w siedzibie MOPS  zostaną podane pod koniec lipca.

Ważne!

Uprzejmie prosimy, aby wypełniając wniosek o świadczenie „Dobry Start”(300+) poprawnie wpisać adres szkoły, do której uczęszcza lub będzie uczęszczać dziecko w roku szkolnym 2020/2021(piąty wiersz w tabelkach dane dziecka) oraz w przypadku dziecka w wieku 6-9 lat –  zaznaczyć w odpowiednim miejscu informację o uczęszczaniu lub nie uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub tzw. „zerówki”.

Dzięki temu unikniecie Państwo konieczności wizyty w urzędzie.

przykład wypełnienia danych dziecka poniżej

graf1

Ważne!!
Program „Rodzina 500+” bez wniosku w 2020 roku

Osoby, które w 2019 i 2020 roku otrzymały 500+, mają świadczenia przyznane do 31 maja 2021 roku. Oznacza to, że nie trzeba w tym roku ubiegać się ponownie o to świadczenie. Następny wniosek w tym zakresie można będzie składać od 1 lutego 2021 roku.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory