Wersja archiwalna strony

Dyrekcja

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

mgr Luiza Piątkiewicz- (018) 443-52-39

Przyjmowanie stron:  Poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 1000 do 1300

p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu

Łukasz Sierotowicz - (018) 443-52-39

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory