Wersja archiwalna strony

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o tzw. „dopłatę do czynszu”. Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy złożyć nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

Warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu:

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu:

 

Wymagane dokumenty:

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu dla osób zamieszkałych na terenie miasta Nowego Sącza można składać w Zespole ds. dodatków mieszkaniowych i pomocy socjalnej dla uczniów ul. Śniadeckich 10A p. I, telefon kontaktowy: 18 35 48 275,   18 35 48 282.

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory