Wersja archiwalna strony

Ankieta badawcza na temat problemu przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Diagnozy potrzeb oraz oceny poziomu wiedzy mieszkańców w obszarze problemu przemocy w rodzinie na terenie Miasta Nowego Sącza i posłuży do opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021- 2024.

Ankieta ma charakter anonimowy, można ją wypełnić poprzez udostępniony link na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu www.mops.nowysacz.pl i Urzędu Miasta Nowego Sącza www.nowysacz.pl oraz w wersji papierowej dostępnej w Punkcie Pierwszego Kontaktu siedziby MOPS ul. Grunwaldzka 59A.

Wypełnienie ankiety będzie możliwe do dnia 30 stycznia 2021 roku.

Prosimy o poważne podejście do wypełnienia ankiety i udzielenia przemyślanych odpowiedzi zgodnie z zamieszczoną instrukcją

LINK DO ANKIETY:
https://forms.gle/9TAFb7y94WNbXdSW9

 

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory