Wersja archiwalna strony

Akty prawne

Uchwały i Zarządzenia

  1. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr VI/55/2011 z dnia 22 lutego 2011r w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
  2. UCHWAŁA NR 03/2017 ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM SĄCZU z dnia 13.06.2017 r.
  3. REGULAMIN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE.
  4. ZARZĄDZENIE NR 2/2017 PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W NOWYM SĄCZU z dnia 13.06.2017 r.
  5. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020

Aktualności

starsze aktualności
ładowanie

do_gory